Трансфертне ціноутворення 2019

Січень розпочинає період впровадження законодавчих змін. Після зимових свят саме час засукати рукава і зануритись у бізнес-процеси. А от короткий огляд ключових тенденцій та змін українського законодавства, що набувають сили з 1-го січня 2019 р. у сфері трансфертного ціноутворення, безумовно, стане в пригоді. Отже, що очікувати від 2019 року?

Податкове законодавство завжди було сферою постійних несподіванок. І цей рік – не виняток. 23 листопада 2018 р. Верховна Рада прийняла Закон № 2628 про внесення деяких змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, більшість яких набирають чинності з 1 січня 2019 року. Відповідно до впроваджених змін були усунені неточності та технічні помилки щодо застосування окремих норм ТЦ.

Починаючи з 1 січня 2019 року закріплено принцип превалювання сутності над формою. Якщо фактичні умови здійсненої контрольованої операції не відповідають умовам укладеного договору або фактичні дії сторін і фактичні обставини її проведення відрізняються від умов такого договору, комерційні та/або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичними діями сторін операції та фактичними умовами її проведення.

При визначені співставності операцій, критерії співставності комерційних та/або фінансових умов для основних засобів та нематеріальних активів було також змінено. Отже, при порівнянні контрольованих та співставних операцій слід враховувати тип (виробниче обладнання, нематеріальні активи,фінансові активи і т. ін.) та природу активів (вік, розташування, ринкова вартість, наявність прав захисту тощо), використаних сторонами у такій контрольованій операції.

Крім того, при визначенні впливу нематеріальних активів на умови контрольованих та зіставних операцій, слід враховувати юридичне володіння такими активами та договірні умови їх використання; характеристики нематеріальних активів (ексклюзивність, ступінь і тривалість правового захисту, географічна сфера застосування, термін корисного використання, стадія розробки тощо); договірна та фактична діяльність сторін, що пов’язана з розробкою, вдосконаленням, підтримкою та експлуатацією таких активів.

В професійних колах введення принципу «превалювання сутності над формою» викликає побоювання, що у разі його неоднозначного трактування з боку контролюючих органів, є ймовірність появи нової хвилі податкових спорів. Отже, для успішного ведення бізнес діяльності на території України всі аспекти, що визначені правилами місцевого законодавства для здійснення контрольованих операцій мають бути належним чином досліджені, а контрольовані операції відповідно задокументовані.

Команда Moore Stephens–Kyiv готова надати своїм клієнтам рішення, що відповідають сучасним вимогам, та використати зважений підхід до застосування останніх змін нормативно-правової бази. Компанії, які застосовують правильно обрані стратегії податкового планування, будуть збирати «багатий врожай» у вигляді прибутку, інвестицій і збільшення робочих місць. Для отримання додаткової інформації щодо нашої команди та послуг Moore Stephens–Kyiv, будь ласка, перейдіть за посиланням: http://www.moorestephens.ua/services/tax?lang=uk-ua